Tермопомпа вода-вода за радиаторни инсталации

 • За какви вътрешни инсталации е предназначена термопомпата?
 • Основно за радиаторни инсталации, като е подходяща и за подово отопление и за отопление с конвектори.
 • Колко ще ми струва дневно отоплението с термопомпата?
 • В зависимост от изолация, дограма, използване на помещенията:
 • За 100м2 отопляема площ от 3,00 лв до 5,00 лв на ден;
 • За 200м2 отопляема площ от 5,00 лв до 8,00 лв на ден.
 • Подходяща ли е термопомпата да замени съществуващ енергоизточник?
 • Да. Термопомпата може да замени напълно всеки котел на твърдо гориво, камини с водни ризи, котли на течно гориво, газ, всеки електрически котел и др.
 • Каква температура на водата постига термопомпата?
 • Можете да регулирате подаването на водата към инсталацията от 30ºС до 80ºС посредством изнесено дистанционно управление на удобно място.
 • Какво ми е необходимо за да мога да си инсталирам термопомпата?
 • Монофазно или трифазно захранване в зависимост от мощността;
 • Сондаж, кладенец, или всякакъв друг воден източник.
 • От кого мога да закупя термопомпата?
 • От Зефир Климатични Системи ЕООД.
 • Къде мога да видя инсталация с работеща термопомпа?
 • Заповядайте в офиса на Зефир Климатични Системи ЕООД..
 • От къде може да получа цени и повече информация за термопомпата
 • www.zephyr-clima.com;
 • телефон 02/ 925 22 77;
 • на e-mail: office@zephyr-clima.com.

 

Какво представлява термопомпата:

 

 

 

 

 

Термопомпата на ЗЕФИР Клима позволява температурата на водата за отоплителни нужди да достига до 80оС, при това с много добър коефициент на преобразуване на енергията - COP от 3,0 до 6,0.  Отличните показатели на моделите правят съоръженията най-добрият избор за отопление на къщи. Стандартно в термопомпата не влагаме електрически нагревател - освен че от него няма нужда, така и се намалява разхода на електроенергия на системата.

Термопомпата е изключително подходяща за всички живеещи в къща с локално или централно отопление, които желаят да сменят енергоизточника, но не искат да подменят радиаторната инсталация. Високотемпературната термопомпа постига желания комфорт с минимален разход в сравенение с традиционното парно, т.к. по същество термопомпата не произвежда топлина - тя само я пренася от възобновяемия източник към водата в инсталацията.

Добиващите все повече популярност на българсия пазар термопоми загравят водата в инсталацията максимум до 45-50оС, и тяхното приложение е при изграждане на нови инсталации с подово отоплиение и/или вентилаторни конвектори. Те не са походящи за радиаторни инсталации, които изискват средно около 70оС за добрата си работа.

За това, ако искате да намалите разходите си за отопление двойно през всички сезони, да не сте зависими от доставката и складирането на твърдо или течно гориво при локално отопление, зареждането и почисването на котела, качеството на пелетите, влажността на горивния материал, новата термопомпа на Зефир Клима е Вашето решение.

 

Предлагаме разнообразни модели и индивидуален подход към всеки клиент, съобразени с Вашите конкретни нужди. В зависимост от обема на инсталацията, препоръчваме добавянето на буферен съд, за оптимизиране съместната работа на термопомпа и инсталация. За повече информация, оглед на място и консултация, моля изпратете запитване.

Поради големия интерес, вече може да заповядате в шоу-рума на Зефир Клима, където можете да видите инсталирана и работеща високотемпературната термопомпа вода-вода.

 

Сравнителна таблица на разходите за отопление

За отоплението на което и да е помещение, която и да е къща, апартамент или офис е необходимо определено количество топлина, която формира  т.нар. отоплителен товар. Този отоплителен товар не зависи от източника на енергия - при всякакъв източник, една стая има нужда от точно определени киловатчаса отоплителна мощност. За това най-правилното сравнение за разходите с различни източници на топлинна енергия е на база разходи за получаване на 1kWh топлинна мощност.

Данните в таблица са по моментата цена на горивата за отопление.

*Данните за електрическата енергия са на база средната цена между дневната и нощната крайна цена на 1 kWh (съответно 0,1764 лв. и 0,1225 лв.), т.е. 0,1495 лв./kWh

Дали отопляваните помещения ще имат нужда от 10 kWh или 50 kWh, разходите за 1 kWh само се умножават по киловатите, по броя часове работа на ден, по броя дни и се получава крайния разход за отопление на месец.

Пример: къща 100 кв.м. с примерен отоплителен товар 10 kWh.

- с термопомпа се получава: 0,025 лв. * 10 kWh * 8 часа * 30 дена = 60 лв за отопление (при температура на водата в инсталацията 40оС)

- с термопомпа се получава: 0,050 лв. * 10 kWh * 8 часа * 30 дена = 120 лв за отопление (при температура на водата в инсталацията 80оС)

- с нафтов котел се получава: 0,201 лв. * 10 kWh * 8 часа * 30 дена = 482,4 лв за отопление

 

 

Видове източници на възобновяема енергия, към които може да бъде свързана високотемпературната термопомпа:

 

Почвата е непрекъснато нагрявана от слънчевото греене и от геотермалното излъчване от ярдото на Земята, и дори няколко квадратни метра могат да отдадат достатъчно топлина за отопление на всяка къща. Как става това? Напредъка на техниката и човешката мисъл позволяват да се избере между няколко способа, всеки един от които гарантира целогодишно желаната температура:

I. Отворена система

- сондаж до водоносен слой, от който се черпи подпочвената вода, с постоянна температура 10-14 С. Термопомпата взима няколко градуса от тази вода и ги предава на водата, циркулираща в отоплителната инсталация, като осигурява необходимите градуси на водата за радиаторна инсталация 60-80 С.

II. Затворена система

- хоризонтална серпентина, в която циркулира флуид - вода и етилен гликол в определени пропорции. Работния флиуд отнема топлинна енергия от почвата, благодарение на заложената на 2-2,5м дълбочина серпентина на определена площ.

- вертикална серпентина, в която циркулира флуид - вода и етилен гликол в определени пропорции. Работния флиуд отнема топлинна енергия от почвата, благодарение на дълбок сондаж, в който е положен тръбен сноп, без да има водочерпене от подземни водоизточници.

 


Партньори